Fyzioterapie a léčebná rehabilitace Rehaterap.cz

 
 
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 

VRACÍME RADOST Z POHYBU

 

 

Už více než dvacet let!

 

Služby

    • Elektroléčba
    • Ultrazvuk
    • Magnetoterapie
    • Vodoléčba (Praha 4)
    • Mobilizační metody
    • Techniky měkkých tkání (míčkování, PIR)
    • Reflexní masáž

    • Mobilizace dle Mojžíšové

    • Senzomotorická stimulace

    • Léčebná tělesná výchova (LTV)

    • Cvičení na neurofyziologickém podkladě

    • Instruktáže v oblasti ergonomie a správných pohybových stereotypů
    • Kinesio taping, NOVĚ- cross tape, křížový tape
    • fyzioterapie a léčebnou rehabilitaci
    • Cvičení na míčích

Popis procedur

Kineziologický rozbor
Jedná se o vyšetření terapeutem, které se provádí na začátku a konci rehabilitace. 
Cílem vstupního vyšetření je získání co možná největšího množství informací o aktuálním zdravotním stavu pacienta ve vztahu s diagnózou indikovanou na pracoviště fyzioterapie. Obsahuje odběr anamnézy, prohlídku a měření pacienta, na jehož základě si fyzioterapeut vypracuje rehabilitační program individuálně pro každého pacienta.
Kontrolní kineziologické vyšetření slouží ke zhodnocení průběhu rehabilitační péče.

Techniky měkkých tkání
Tyto techniky bývají často mylně zaměňovány s „masáží“ a ačkoli mohou být takto vnímány, jde o velice odbornou činnost, jejímž cílem je uvolnění kůže, podkoží, svalových fascií a svalů právě na základě vstupního vyšetření. Do těchto technik také patří míčkování a PIR (postizometrická relaxace), která slouží k uvolnění blokád, zvětšení rozsahu pohybu nebo protažení zkrácených svalů. Techniky měkkých tkání se provádí na suché odmaštěné kůži.
 
Mobilizace páteře a periferních kloubů
Provádí s opět na základě kineziologického rozboru, kdy fyzioterapeut po vyšetření kloubních blokád speciálními technikami tyto blokády odstraní. Tato činnost vyžaduje značnou zkušenost, zručnost a absolvování speciálního kurzu.
 
Elektroléčba
Při elektroléčbě jsou využívány různé formy elektrických proudů a elektromagnetického pole pro terapii. 
Dle druhu postižení můžeme provádět analgetizaci (zmírnění bolesti), tonizaci svalů, nebo svalovou stimulaci, která se využívá u různých forem paréz (částečných ochrnutí periferního nervu). 
K elektroléčebným procedurám řadíme například Diadynamické proudy, TENS, magnetoterapii, kombinovanou terapii, interferenční proudy, ultrazvuk (ačkoli spadá pod mechanoterapii) Träbertovy proudy a další.

Individuální léčebná tělesná výchova (ILTV)
Je jednou z nejklíčovějších procedur fyzioterapie. Má za úkol navracet správnou funkci a naučit pacienta opět správně používat své tělo, aby pracovalo co nejekonomičtěji a co možná nejvíce fyziologicky. 
Při ILTV si osvojíte správné pohybové stereotypy při běžných denních činnostech i při práci jak při poúrazových nebo pooperačních stavech, tak při vertebrogenních potížích ať už akutního nebo chronického charakteru. 
Je ovšem důležitá důslednost, správnost provedení pohybu a hlavně pravidelnost cvičení. Zde je úkolem fyzioterapeuta najít individuální sestavu cviků pro každého pacienta, aby byla co nejúčinnější pro jeho diagnózu. Proto i při individuální tělesné výchově vychází fyzioterapeut ze vstupního kineziologického rozboru. 
Také v ILTV pochopitelně využíváme různých metod a metodik, ať už jde o analytické cvičení, nácvik chůze, přes různé uvolňovací či protahovací cviky až po cvičení na míčích, balančních plošinách, neurofyziologickém podkladě, nebo cvičení na přístrojích.
 
Reflexní masáž
Pod pojmem reflexní masáž rozumíme léčebný zásah, vedený především cestou nervových spojů, v oblasti zvolených reflexních oblouků. Jde o manuální léčebný zásah na povrchu těla, aplikovaný v místech druhotných, onemocněním reflexně vyvolaných změn. Velice zjednodušeně řečeno fyzioterapeut vyhledá místa se změnou kožní citlivosti a ovlivňuje přes vyhledanou změnu jiný orgán. Reflexní masáž je technika náročná na znalosti fyzioterapeuta zejména v oblasti neurologie. Provádí se na suché odmaštěné kůži.
 
Vodoléčba
Je část fyzikální terapie, kdy se na organismus působí nejen energií tepelnou, ale i pohybovou, případně i speciálními chemickými látkami, které se vyskytují ve vodním prostředí s cílem prevence, léčby a rehabilitace. Při vstupu do vodní koupele se uplatňují vlivy mechanické, tepelné a chemické.
V našem zařízení se setkáte s vířivou koupelí na horní a dolní končetiny, kdy elektrické čerpadlo víří vodu v koupeli, což vede k jemné masáži vířící vodou.
 
Kinesiotaping
 
Terapeutické využití kinesiotapu
Metoda je založena na funkčním polepování speciální, vysoce elastickou lepicí páskou s terapeutickým účinkem.
Využívá se v oborech: fyzioterapie, ortopedie, pediatrie, neurologie, ergoterapie, preventivní medicína a sportovní medicína
 
Účinky kinesiotapingu:
- snížení bolesti
- podpora svalů při pohybu
- usnadnění lymfatické drenáže
- korekce postavení kloubů
- ovlivnění exteroceptivní, proprioceptivní a nociceptivní aferentace – má vliv na tonus svalů
- zlepšení kinestetického vnímání postury – má vliv na správné uvědomění postavení těla
- facilitace oslabených a inhibice přetížených svalů – vliv na svalovou dysbalanci
 
Nejčastější použití při:
- bolestech šlach a svalů
- nestabilitě kloubů
- bolestech páteře
- tenisovém, oštěpařském lokti
- bolestech a úrazech kloubů
- regulaci lymfatického systému
- syndromu karpálního tunelu
- vadném držení těla